За услугата

GLAZ Маркетинг

Превърнете принтера си на касов апарат в маркетингово средство.

С помощта на новия инструмент AdCheck стана възможно да се отпечатват и дават на клиента не само чекове за сетълмент, но и маркови рекламни флаери.                          Рекламата се отпечатва от вече инсталиран принтер на място за продажба.                          Предимства:

  • Доставка на различни запаси директно до клиента
  •                             
  • Подробна целенасочена доставка на флаери за стоки от проверки за сетълмент
  •                             
  • Всички операции в един офис на GLAZ системи

GLAZ Маркетинг

Предимства на рекламодателя

С AdCheck рекламата Ви достига максимално до целевата си аудитория.

Предимства на рекламодателя
На разходите

На разходите

Оптимизация на рекламния бюджет

Ангажиране на клиенти

Ангажиране на клиенти

Обратна връзка

Увеличете конверсията

Увеличете конверсията

Насочено съдържание

Програми за лоялност

Програми за лоялност

Увеличете покупателната способност

Персонализиран дизайн

Персонализиран дизайн

Създайте дизайн за проверка сами

Насочване на карта за лоялност

Насочване на карта за лоялност

Съхраняваме историята на покупките на клиентите на дистрибуторската мрежа

Насочване по група продукти

Насочване по група продукти

Издавайте промоционални чекове само за конкретна категория клиенти

QR-код

QR-код

Направете прехода към вашия сайт