O USŁUDZE

GLAZ Operator. Zdalne sterowanie Twojego lokalu niezależną i profesjonalną osobą z naszej strony.

System kontroli operacji kasowych Glaz Systems jest bardzo łatwy i prosty w użyciu. Jeszcze bardziej ułatwiliśmy pracę naszych klientów i wprowadziliśmy usługę «GLAZ Operator».

Wideo monitoring zostanie sprawdzony przez zewnętrznego obserwatora. Jest to istotne, ponieważ dosyć często oszustwa monetarne na barze odbywają się w zmowie z administracją lokalu, która w tym przypadku jest całkowicie wykluczona! Operator, oglądając pracę lokalu, może łatwo zidentyfikować niebezpieczne momenty z załączonym nagranym wideo. Raporty o wykrytych naruszeniach lub podejrzanych transakcjach są wysyłane do właściciela lokalu, który może wyświetlać wszystkie te dane w Swoim panelu administracyjnym. Teraz nie musisz poświęcać czasu na kontrolę lub szkolenie personelu. Serwis GLAZ Operator zrobi to za Ciebie, a asystent @GlazSystemsBot w komunikatorze powiadomi Cię o naruszeniach i bilansie konta.

Naruszenia na kasach
Wyszkolony Personel

Wyszkolony Personel

Nie ma potrzeby poszukiwania nowego personelu i dodatkowych szkoleń.

Niezainteresowana Strona

Niezainteresowana Strona

Kontrola operacji pieniężnych jest przeprowadzana przez niezainteresowaną stronę.

Dostępność Informacji

Dostępność Informacji

Cała informacja o naruszeniach w panelu administracyjnym.