За продукта

GLAZ Control Panel.

В кабинета се съхранява съдържанието на всеки чек заедно с видеозапис. Интерфейсът на програмата е адаптиран за максимално удобство при исползване. Вие можете да прегледате както целия процес на работа, така и отделни моменти по всеки сътрудник, а при необходимост и отделно по всяка продадена стока. Всяка операция на касата има свой собствен цвят и подробен таймлайн. Такава функционалност позволява да се доказват нарушенията с точност до секунда. Вие спестявате време и контролирате работата на своето заведение.

Архив на чековете и събитията
Удобна Статистика в Графики

Удобна Статистика в Графики

Подробни Отчети за Нарушенията

Подробни Отчети за Нарушенията

Управление на Терминалите и Камерите

Управление на Терминалите и Камерите