За продукта

GLAZ Module.

Десктоп приложение, които се инсталира върху POS-терминалите на клиента. Участва в процеса на предаване на данни между касовия апарат и GLAZ Control Panel.
Glaz Module може да приема данни от:
  • TCP порт
  • COM порт
  • HTTP порт по протокол HTTP
  • Чрез файлова система
  • като стандартен Windows-принтер.
Позволява създаване на Windows принтер и COM портове. Интегрира се в Microsoft Windows: XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Embedded POSReady.
GLAZ Module.
Опасни операции

Опасни операции

Отказ / Отстъпка / Отмяна / Анулиране / Изтриване на стока

Чекове

Чекове

Фискален / Предварителен / Служебен / Сторно / Отмяна / Основен

Касови събития

Касови събития

Вход и изход Оператора / Добавяне на стока / Стартиране на програмата