За услугата

GLAZ Operator. Отдалечен контрол на Вашето заведение от независим и профессионален човек от наша страна.

Системата за контрол на касовите операции Glaz Systems е достатъчно проста и удобна за използване. Ние още повече опростихме работата и предлагаме възможността за «GLAZ Operator».

Видеоконтролът ще бъде осъщствен от независим външен оператор. И това е важно, защото основната част от кражбите и машинациите на финансовите средства се правят от вътрешни хора, което е изключено при предоставената услуга! Операторът, който преглежда работата в заведението, може лесно да отдели всички проблеми с последваща видеофиксация. Отчети за възникналите събития се зипращат на собственика на заведението, който може да види всички тези данни в своя кабинет. Вече не трябва да се губи време за обучение на контролиращ персонал или друга специфична дейност. За всичко това се грижи услугата GLAZ Operator, а помощникът @GlazSystemsBot в месинджъра ще ви уведоми за нарушенията, състояниета на финансите и сметките.

Нарушения на касовото място
Обучен персонал

Обучен персонал

Без необходимост от обучение или търсене на квалифициран персонал.

Незаинтересувана страна

Незаинтересувана страна

Контролът на финансовите операции се осъществява от незаинтересувана страна.

Достъпност на Информацията

Достъпност на Информацията

Цялата информация за нарушенията и достъпна в кабинета.