Franczyza to coraz popularniejszy w Polsce sposób na prowadzenie własnego biznesu i korzysta z niego wiele tysięcy podmiotów. Ale patrząc na zjawisko z drugiej strony - to także alternatywny sposób na rozwój firmy franczyzodawcy. Bo przecież rozszerzanie działalności i budowanie marki nie musi odbywać się wyłącznie drogą otwierania kolejnych oddziałów, sklepów, magazynów oraz wynajmu lub zakupu powierzchni do zagospodarowania. Franczyza być może przynosi mniejsze zyski, ale generowane są przez podmiot niezależny, który musi własnymi środkami i mocami na nie zapracować. Franczyzodawca otrzymuje określony w umowie stały ryczałt lub procent  od tego, co samodzielnie wypracował franczyzobiorca. I tu pojawia się przestrzeń, którą można wypełnić wieloma pytaniami… A wszystkie sprowadzałaby się do najważniejszego: Jak sprawdzić realne zyski franczyzobiorcy? Odpowiedzią jest zupełna nowość na polskim rynku – pracujący w chmurze system kontroli GLAZ. Został opracowany w taki sposób, by dać rzetelną informację o wspomnianych zyskach franczyzobiorców oraz by monitorować uczciwość przeprowadzanych transakcji na kasach fiskalnych. Jego zadaniem jest kontrola, dająca natychmiastowe wyniki.

 

Co to jest franczyza?

Najprościej rzecz ujmując, można przyjąć, że franczyza jest własnym biznesem, który prowadzi się wraz z innymi (ale niezależnie) pod wspólnym, wypracowanym przez kogoś innego szyldem. Idealnie sprawdza się w sytuacji, kiedy przedsiębiorca ma chęci i kapitał, ale nie ma pomysłu, czasu czy marketingowego zmysłu, by uruchomić coś nowego od zupełnych podstaw. Franczyza umożliwia bardzo szybkie ruszenie z własnym biznesem: sklepem, restauracją, apteką, stacją paliw, punktem usługowym, nawet bankowym. W Polsce funkcjonuje Polska Organizacja Franczyzodawców, która skupia kilkadziesiąt systemów franczyzowych. Nie mniej jednak (według niezależnie prowadzonych statystyk) jest ich w kraju mocno ponad tysiąc i skupiają ponad siedemdziesiąt tysięcy prowadzonych placówek. Te cyfry dają wyobrażenie, jak wiele jest podmiotów, które pracują na zysk własny oraz na procentowy zysk właściciela marki – franczyzodawcy. 

Na czym polega franczyza?

Przedsiębiorstwo, które udostępnia sprawdzony pomysł (know – how) na biznes to franczyzodawca. Natomiast franczyzobiorca to firma (nawet mała działalność gospodarcza), która chce pracować na własny rachunek, dzieląc się zyskiem w zamian za podpowiedzi, jak go wypracować. Tyle w skrócie, bo prawda jest taka, że każdy system ma swoje własne, wewnętrzne ustalenia, na które godzą się obie strony podczas podpisywania umowy. Niezmienne jest jednak to, że franczyzodawca ma gotowy, sprawdzony na rynku pomysł na prowadzenie biznesu, którym się dzieli za ustaloną opłatą. Natomiast franczyzobiorca bierze na siebie odpowiedzialność za powodzenie, obrót i zysk, prowadząc firmę zupełnie na własny rachunek.

 

Oferta franczyzodawcy, a obowiązki franczyzobiorcy

Franczyzodawca z pewnością nie daje przepisu na gwarantowany sukces, ponieważ aby go osiągnąć potrzebna jest jeszcze determinacja, pracowitość i sumienność. Ale franczyzodawca daje sprawdzoną koncepcję na fundamenty dobrze prosperującej firmy. W ramach podpisywanej umowy najczęściej znajdują się takie elementy, jak wspominany już pomysł na prowadzenie działalności, przekazanie prawa do korzystania z logo danej marki, szkolenia, wsparcie w uruchomieniu, a następnie w prowadzeniu biznesu. To nie wszystko. Franczyzodawca bierze na siebie prowadzenie kampanii reklamowych dla całej marki, w tym dostarczanie materiałów promocyjnych. A co za taki pakiet musi zrobić franczyzobiorca? Po pierwsze, co oczywiste, musi przestrzegać ustalonych zasad i dbać o dobry wizerunek marki. Po drugie – jest zobowiązany do zaopatrywania się u wskazanych dostawców, co jest gwarantem jednolitej oferty dla całego systemu. I po trzecie – zgadza się na poddawanie kontroli prowadzonej przez franczyzodawcę. I tutaj pojawia się doskonałe narzędzie monitoringu ewentualnych nieprawidłowości, jakim jest system GLAZ.

GLAZ - zdalny system kontroli zysków franczyzobiorców

Kontrolowanie franczyzobiorców ma wiele płaszczyzn, ale najtrudniejszą z nich są kwestie finansowe. Jednym z podstawowych sposobów rozliczania się z franczyzy są odsetki odliczane od okresowych przychodów. Są obliczane na podstawie udostępnianych przez franczyzobiorcę informacji. Bywa jednak, że te trafiają do franczyzodawcy z opóźnieniem, zawierają błędy, a czasami również nieprawdziwe dane. Zdarza się bowiem, że franczyzobiorcy nie chcą się uczciwie dzielić wypracowanym zyskiem, zapominając, że osiągnęli go dzięki otrzymanemu know-how. Co wówczas można zrobić? Skorzystać z gotowego rozwiązania, jakim jest system GLAZ. Wśród wielu właściwości posiada możliwość wykonywania automatycznego, zdalnego procesu odbioru i analizy danych z transakcji kasowych. Program pracuje w chmurze, na zewnętrznym, niezależnym serwerze, dzięki czemu franczyzodawca ma stały podgląd w przeprowadzane u franczyzobiorców operacje. Ewentualne nieprawidłowości są wyłapywane przez system filtrów, które za pomocą kamer oraz parametrów oprogramowania ewidencjonują, monitorują, archiwizują i raportują na temat wszystkich niepożądanych zdarzeń. Co ważne, to jak działa system GLAZ można przetestować za darmo przez 14 dni. Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny, który zawiera tylko kilka podstawowych pytań.

 

Jak działa system GLAZ?

Przede wszystkim ten system działa na korzyść franczyzodawcy, ponieważ monitoruje, kontroluje i wyłapuje wszelkie błędy i nieprawidłowości, a następnie raportuje o nich osobie, która ma dostęp do panelu administratora. Ale jak to wszystko działa? Otóż po wypełnieniu formularza rejestracyjnego tworzony jest wspomniany panel administracyjny. Następnie u franczyzobiorcy montowana jest kamera w okolicach kasy fiskalnej, a ich system POS jest podłączany do niezależnego serwera GLAZa. Następuje synchronizacja wszystkich transakcji kasowych z monitoringiem, która pozwala na kontrolę na żywo. Oprogramowanie posiada wbudowany filtr zdarzeń, automatycznie zbiera statystyki i przechowuje dane przez dwa tygodnie. Algorytmy zostały napisane w taki sposób, by identyfikować niebezpieczne lub podejrzane sytuacje, zwracając uwagę franczyzodawcy na ich istnienie. Ponad wszystko, GLAZ daje natychmiastową informację o obrocie franczyzobiorcy, a dane są kompletne i nie zawierają błędów, niedopatrzeń. Celowych lub przypadkowych. Co ważne, otrzymywane informacje franczyzodawca może weryfikować samodzielnie lub oddelegować do tego zadania swojego pracownika. To jednak tylko jedno z rozwiązań. GLAZ posiada bowiem własnych operatorów kontroli, którzy pracując zdalnie, zajmują się weryfikacją działań przy monitorowanych kasach. Franczyzodawca otrzymuje wówczas gotowe raporty ze wskazaniami na ewentualne nieprawidłowości.

GLAZ – idealne rozwiązanie dla franczyzodawców

Nie jest tajemnicą, że w sytuacji, kiedy dana osoba wie, że jej praca jest monitorowana – studzi to jej ewentualne, nieuczciwe plany. To zdecydowana korzyść z zainstalowania systemu kontroli GLAZ u franczyzobiorców. Ale nie jedyna. Posiadając taki system mamy pełen obraz tego, co dzieje się w poszczególnych miejscach, a dane można ze sobą porównywać, by podejmować działania naprawcze w postaci choćby wsparcia dla tych, którym wiedzie się gorzej. Lub interweniując, kiedy okazuje się, że mamy do czynienia z nieuczciwym partnerem biznesowym. Dużą zaletą korzystania z systemu GLAZ jest także zdalny, natychmiastowy dostęp do informacji o transakcjach, obrocie, zyskach. Nie trzeba czekać na przesłanie raportów przez poszczególne placówki. Dzięki temu można monitorować własny zysk i z wyprzedzeniem budować strategię. Co jeszcze? Zupełnie wszystko można zlecić firmie GLAZ i samemu skupić się tylko na analizie gotowych raportów z informacjami o obrocie, zysku i nieprawidłowościach. GLAZ zajmie się instalacją kamer oraz jeśli podmiot jeszcze nie posiada – oprogramowaniem POS. Następnie operatorzy kontroli zajmą się monitorowaniem działań franczyzobiorców. Z tak wygodnego rozwiązania korzysta wielu przedsiębiorców, dla których priorytetem jest kompletna, rzetelna wiedza.

 

 

GLAZ SYSTEMS LLC

PODZIEL SIĘ TĄ PUBLIKACJĄ